Blues

BLUESDANS


Blues är både en musikgenre, en känsla och ett sätt att dansa. Dansen har sitt ursprung hos den afroamerikanska befolkningen i 1920-30-talets USA och dansas numer över hela världen.


Blues kan dansas solo, eller i par antingen tätt intill i close embrace eller med mer öppen dansfattning. Pulsen och rytmiken i bluesmusiken har stor betydelse för hur en dansar.

Bluesdans är lika varierat som bluesmusiken den hör samman med, och den går att dansa i många olika tempon med olika känslouttryck. 


Dansen präglas av mjuka rörelser, samspel, improvisation, musikalitet och känsla. Både förare och följare kan initiera rörelser, att inspirera varandra är en viktig del i dansen.

BLUESMUSIK


Blues föddes bland afroamerikaner i södra USA i början av nittonhundratalet, för att sedan bidra med ett stort inflytande i många musikaliska genrer. Blues spelades till en början av fattiga svarta arbetare, men skulle med tiden leda till en mängd olika stilar med regionala variationer över hela USA och senare i Europa och Västafrika. Det finns inspelningar av blues och country som går tillbaka till 1910- och 1920-talen.


Bluesmusiken har genom tiderna haft en stor inverkan på olika musikstilar och vore det inte för den så skulle musiken idag se mycket annorlunda ut. Blues har haft ett stort inflytande i många andra musikaliska genrer som t.ex.ragtime, jazz, bluegrass, rhythm and blues, rock and roll, funk, heavy metal, hip-hop, countrymusik och pop.


Sedan stilen föddes har den utvecklats och genom denna utveckling finns det idag flera olika typer av blues som t.ex. Country blues, Chicago blues, Swamp blues och Delta blues. Intresset för blues är än idag mycket stort och det är många musiker som utövar just denna musikstil. 


(faktan hämtad från wikipedia och babablues.nu)